Overslaan en naar de inhoud gaan

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Met deze methode wordt een niet-taalvak (zoals aardrijkskunde of economie) in het Frans, Engels of Duits gegeven.

Zo kan je in het Sint-Ursula-Instituut in het eerste jaar STEM het vak aardrijkskunde in het Engels volgen.

Hoe verloopt een CLIL-les?

De CLIL-les verloopt volledig in de vreemde taal. De CLIL-leraar zal enkel deze taal spreken.

Er wordt van jou verwacht dat je deze taal zoveel mogelijk gebruikt, zowel mondeling als schriftelijk.

Is CLIL wel iets voor mij?

Je hebt interesse in het vak dat in een vreemde taal gegeven wordt en voor talen in het algemeen. Je bent best vrij taalvaardig voor Nederlands.

Je moet niet noodzakelijk goed zijn in de vreemde taal, maar je bent bereid je hiervoor extra in te zetten. Motivatie is hierbij een heel belangrijke factor.

Goed om weten: als je voor een CLIL-vak kiest, dan geldt jouw engagement voor een heel schooljaar. In het midden van het schooljaar hetzelfde vak in het Nederlands gaan volgen, kan niet.